Rozšíření provozu školní družiny

Od tohoto týdne rozšiřujeme provoz školní družiny o družinu ranní, která bude každý den od 7.00 do 7.45.