ZŠ a MŠ SLATINA

Základní škola a Mateřská škola Slatina, příspěvková organizace, okr. Nový Jičín je organizována jako malotřídní škola se čtyřmi ročníky.
   I. třída      1. a 3. ročník
  II. třída      2. a 4. ročník
Kapacita školy je 50 žáků. V tomto školním roce naši školu navštěvuje 33 dětí.
Škola se nachází uprostřed obce, má k dispozici velký areál pro sport, relaxaci i volnočasové aktivity – školní zahrada, dětské hřiště, venkovní učebny, dílny.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Ráno od 7.00 do 7.45. hod. – Martina Hrabovská

Odpoledne od 12.00 do 16.00 hod. – Mgr. Martin Varecha, Martina Hrabovská

Ve školní družině přizpůsobujeme denní program pro děti, tak, aby byly všechny spokojené a našly si zde svou oblíbenou činnost.

Ne vždy to vyhovuje všem, a proto si s dětmi povídáme, co by uvítaly, nebo co rády dělají. Z praxe víme, že se nám práce lépe daří a spokojenost je pak na obou stranách.

Dětem se snažíme zpestřit program i pozvanými hosty ( divadlo, kouzelník, spisovatel atd. ) nebo návštěvou i jiných místa mimo Slatinu a to formou výletu.

Po skončení vyučování děti přecházejí do družiny. Po obědě se věnujeme relaxační činnosti. Děti odpočívají při čtení, poslechu audiopohádky, relaxují při hudbě apod. Po krátkém odpočinku následuje rekreační nebo zájmová činnost.

Děti mají v odpolední družině zajištěný pitný režim.

V rámci družiny mají děti po celý školní rok sešit tzv. DRUŽÍNEK, který slouží v komunikaci mezi rodiči a družinou. Žádáme rodiče, aby do tohoto sešitu písemně uváděli, pokud dítě půjde ze školní družiny samo v jiný čas, než je uvedeno v přihláškovém listě.

Poplatek za školní družinu činní 100,- Kč /měsíčně.

Fotografie z akcí školní družiny jsou hromadně vloženy na webových stránkách školy v sekci „Fotografie“.

V rámci družinového času probíhají pro děti kroužky, do kterých se děti na začátku školního roku přihlásily:

  • Ve středu od 14.15. do 15.15. hod. kroužek deskových her – vedoucí Martina Hrabovská
  • Ve čtvrtek od 13.00 do 14.30. hod. kreativní kroužek – vedoucí Jolana Stillnerová
  • V pátek od 12.30. do 14.00 hod. kroužek míčových her – vedoucí Mgr. Martin Varecha