Angličtina 3. a 4. ročník

Vážení rodiče,

s ohledem na vývoj situace i já zařazuji domácí výuku. Dětem a zejména i Vám, rodičům, jsem nechala dva týdny na adaptování se nové situaci. Toto jsem si mohla dovolit vzhledem k hladkému průběhu školního roku tzn. dodržování časového harmonogramu učiva. Tento „luxus“ si můžeme dovolit ještě další dva týdny, proto děti zatím dostanou pouze opakovací pracovní listy.

Prosím Vás o zachování všech pracovních listů, po návratu do školy bychom se na ně spolu s dětmi podívali. Dále Vás znovu odkazuji na webové stránky učebnic, kde najdete nejen hry, ale i výslovnost slovíček, písničky a příběhy. https://elt.oup.com/student/letsexplore/?cc=cz&selLanguage=cs&fbclid=IwAR3Vg9JhjsQvNWJEFGe5lZTXKq3Rr7geYDlTDSTGqBsxpVk1CSeyavAZ5CU

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit na e-mailové adrese hamplova.zuzka@gmail.com

Děkuji Vám za spolupráci. Přeji Vám hodně sil a zdraví.

Mgr. Zuzana Hamplová, učitelka AJ

Opakování učiva AJ 3 (od 23.3.)

Opakování učiva AJ 4 (od 23.3)

Pro rodiče žáků 1. a 3. třídy

Milí rodiče,

už to bude další týden co se s dětmi učíte doma a já nemám představu, jak vám to jde.

Ráda bych se dozvěděla – stačí pár vět – jak domácí vzdělávání zvládáte a s čím vám mohu pomoci. Prosím o pár vět co se daří atd. na mail: michaela.zezulova242@gmail.com

Všem rodičům jsem nabídla možnost vzdělávání po skypu, kdo tuto nabídku nedostal, ať napíše na můj mail.

Děkuji                                                                      M. Zezulová, třídní učitelka

Domácí úkoly pro školáky

Úkoly pro prvňáčky najdete ZDE

Úkoly k domácímu vyučování pro 2. ročník od 17. 3. do 23. 3.

Úkoly pro třeťáky najdete ZDE

Úkoly k domácímu vyučování pro 4. ročník od 17. 3. do 23. 3.

Vzkaz pro rodiče 2. a 4. ročníku:
Pokud vám nebyly doručeny úkoly na váš e-mail, napište své e-mailové adresy na můj e-mail lmalcikova@seznam.cz. Mohla jsem je mít špatně opsané..
Děkuju za pochopení. Lenka Malčíková

Milý rodiče,
kdo bude potřebovat vystavit Žádost o ošetřování člena rodiny, napište na mail školy
zs.slatina@post.cz
Žádost vyhotovím, naskenuji a pošlu na váš mail.

Mgr. Michaela Zezulová
ředitelka školy

Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

z důvodu dalších mimořádných opatření jsme se se zřizovatelem rozhodli uzavřít provoz mateřské školy od 17. 3. 2020 až do odvolání. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy zašlu rodičům, kteří o něj požádají, mailem.

Kontakt: zs.slatina@post.cz

Děkuji za pochopení                                                              Mgr. Michaela Zezulová                                                                                                              ředitelka školy

Domácí vyučování

Milý rodiče, žáci,
pro Vaši lepší domácí přípravu můžete použít portál Nové školy.
Prvňáčci ji znají, hodně tuto interaktivní učebnici používáme. Můžete zde i vidět nácvik psacích písmen.

Dále doporučujeme na programu ČT 2, každý pracovní den od 9.00 do 12.00, běží výuka přes TV s názvem UčíTelka.

Dále se budeme snažit každý týden na tyto stránky vkládat pro děti domácí úkoly!!!

 

Vážení vyučující,

vzhledem k uzavření škol bychom Vám rádi pomohli s výukou na dálku.

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí,
když se zaregistrují jako studenti na http://www.ucebnice-online.cz

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo
déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na
http://www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky
učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

Přejeme hlavně hodně zdraví.

Vaše NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Učíme interaktivně, procvičujeme hravě.

Zrušení maškarního plesu

V mimořádném opatření ze dne 10. 3. 2020 zakázala Bezpečnostní rada státu pořádání hromadných akcí s návštěvností nad 100 osob. Z tohoto důvodu rušíme

Dětský maškarní ples ve Slatině

 

Děkuji za pochopení                                   Mgr. Michaela Zezulová, ředitelka ZŠ a MŠ

Opatření vlády – uzavření škol

Vážení rodiče,

na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto Mimořádné opatření je platné do jeho odvolání.

Z tohoto důvodu bude základní škola uzavřena, školní stravování také. Budeme s Vámi komunikovat mailem, telefonicky a veškeré informace najdete na webu školy. Žáci dostali na následující dny úkoly domů. V příštím týdnu se na webu objeví úkoly další.

Věříme, že vzniklou složitou situaci zvládneme. Prosíme rodiče žáků, aby poslali zprávu se jménem svého dítěte na mail školy: zs.slatina@post.cz, abychom mohli být i v mailovém spojení.

Děkujeme za vstřícnost

10. 3. 2020                                                                          Mgr. Michaela Zezulová                                                                                                             ředitelka školy

Informace ke koronaviru

Vážení rodiče,

Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě nám zaslala několik zásadních doporučení a opatření.

Prosíme rodiče, kteří o prázdninách vyjeli s dětmi do zahraničí a pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby se řídili doporučeními Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Žádáme Vás o informace ohledně Vašeho pobytu v zahraničí a nahlášení absence z důvodu karantény třídní učitelce nebo ředitelce školy.

Věříme, že budete respektovat uvedená doporučení a v případě nejasností se obrátíte na linku KHS.

 

Děkuji za spolupráci                                           Mgr. Michaela Zezulová, ředitelka školy

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

Pancake Day

Projektová hodina – PANCAKE DAY. 🥞🍋 Žáci 3. a 4. třídy měli dnes hodinu angličtiny doopravdy netradiční 😉👏🤩.Co je to za svátek?
Britové slaví den palačinek po staletí. Tradičně je spojován s masopustním úterým, posledním dnem před Popeleční středou, kdy začíná postní doba před Velikonocemi.

Další fotografie ZDE