Zaměstnanci školy

Pedagogický sbor

Mgr. Michaela Zezulová – ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka 1. a 3. třídy

Mgr. Lenka Malčíková – třídní učitelka 2. a 4. třídy

Mgr. Martin Varecha – učitel, vychovatel ŠD

Mgr. Zuzana Hamplová – učitelka anglického jazyka

Martina Hrabovská – asistent pedagoga

Danuše Reková – učitelka MŠ

Dana Míčková – učitelka MŠ

 

Školní jídelna

Bc. Eva Bartošová – vedoucí školní jídelny

Ivona Ocásková – kuchařka

Správa a údržba budovy

Šárka Vidláková – školnice

Monika Nábělková – uklízečka