Zaměstnanci školy

Pedagogický sbor

Mgr. Michaela Zezulová – ředitelka ZŠ a MŠ Slatina, třídní učitelka 2. a 4. třídy

Mgr. Lenka Malčíková – třídní učitelka 1. a 3. třídy

Mgr. Martin Varecha – učitel

Ing. Mgr. Jana Dosoudilová – učitelka anglického jazyka

Martina Hrabovská – asistent pedagoga, vychovatelka ŠD

Lucie Petrovič Fabiánková – vychovatelka ŠD

Bc. Miroslava Rybková – učitelka MŠ

Dana Míčková – učitelka MŠ

 

Školní jídelna

Bc. Eva Bartošová – vedoucí školní jídelny

Ivona Ocásková – kuchařka

 

Správa a údržba budovy

Bc. Blanka Bartošová – asistentka ředitele

Šárka Vidláková – školnice

Monika Nábělková – uklízečka