Zaměstnanci školy

Pedagogický sbor

Mgr. Michaela Zezulová – ředitelka ZŠ a MŠ Slatina, třídní učitelka 5. třídy

Mgr. Lenka Malčíková – třídní učitelka 1. a 2. třídy

Mgr. Tereza Urbánková – třídní učitelka 3. a 4. třídy

Mgr. Martin Varecha – učitel

Ing. Mgr. Jana Dosoudilová – učitelka anglického jazyka

Svatava Adamcová – asistent pedagoga, vychovatelka ŠD

Martina Hrabovská  vychovatelka ŠD

Bc. Miroslava Rybková – učitelka MŠ

Dana Míčková – učitelka MŠ

Bc. Blanka Bartošováškolní asistent

 

Školní jídelna

Bc. Eva Bartošová – vedoucí školní jídelny

Ivona Ocásková – kuchařka

Monika Nábělková – pomocnice v kuchyni

 

Správa a údržba budovy

Bc. Blanka Bartošová – asistentka ředitele

Šárka Vidláková – školnice

Monika Nábělková – uklízečka

Hana Legierskáuklízečka