ŠKOLNÍ VÝLET

V úterý 22. 6. 2021 pojedeme na školní výlet do ZOO Lešná-Zlín.
Odjezd bude v 8:00 hodin, příjezd je plánován v 18:00 hodin.
Na výlet pojedou děti ze školky i žáci ze školy.
Jízdné na výlet bude hrazeno ze sponzorského daru.
Děti si budou hradit jen vstupné.
Dětem nabalte svačinu, dostatek pití a vhodné oblečení ☺.
Podrobnosti se dozvíte u svých třídních učitelek.

Mgr. Michaela Zezulová

NABÍDKA PRÁCE

ZŠ a MŠ Slatina č. 34, okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
hledá na 0,4 úvazek uklízečku školy tj. 3,2 hodiny denně.

Mzda 7 000,- – 7 500,- Kč. Jedná se o úklid prostor školy v odpoledních hodinách.

Zájemci hlaste se u ředitelky školy telefonicky na tel. č. 556 427 026,
nebo mailem na adresu zs.slatina@post.cz

Mgr. Michaela Zezulová
ředitelka školy

Uzavření MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího nařízení a to do 11. dubna. Prodlužuje se tedy dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu – všechny MŠ zůstávají uzavřeny.

Distanční vzdělávání: MŠ bude nadále poskytovat našim předškoláčkům vzdělávání distančním způsobem.

Úplata za předškolní vzdělávání (školné): úplata za měsíc březen bude všem, kteří jsou plátci úplaty prominuta.

Další informace ohledně provozu MŠ budeme zveřejňovat postupně dle toho, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace a dle informací zřizovatele a MŠMT.