INFO Z DRUŽINY

Dne 27.9.2021 (pondělí) od 13.30 hod. zavítá na besedu do naší školní družiny autorka dětských knih Zuzana Pospíšilová. 😀👌📚
* Pokud mají děti doma knihu této autorky, můžou si ji přinést k podpisu.
* Beseda je pro děti zdarma.
* Prosím rodiče, pokud to bude možné, aby si děti vyzvedli v tento den od 14.30. hod. Děkuji.
* Za ŠD Martina Hrabovská

INFORMACE Z JÍDELNY – OBĚDY

Informujeme rodiče, že žáci ZŠ nebudou mít dne 1. 9. 2021 oběd.
Od 2. 9. 2021 budou již všichni žáci mít přihlášený oběd automaticky. V případě, že dítě     2. 9. 2021 na oběd nepůjde, prosím odhlaste ho den předem do 12.00. hod. u paní kuchařky nebo telefonicky na čísle 556 427 026.

Děkujeme.

CO BUDE POTŘEBOVAT DÍTĚ DO MŠ

Milí rodiče,
blíží se čas nástupu Vašeho dítěte do MŠ. Začínáme 1. 9. 2021. Mateřská škola je Vám k dispozici od 6:00 – 16:00 hod. Děti do MŠ přiveďte do 8:00 hod. Nově nastupující děti je vhodné první den vyzvednout po obědě – tj. ve 12:00 hodin. Níže Vám předkládáme seznam toho, co bude dítě do MŠ potřebovat. Další informace dostanete při nástupu dítěte do MŠ.

Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše děti.

Oblečení do školky – prakticky /PDF, 2MB/