ZŠ – INFORMATIKA

V rámci předmětu Informatika se žáci 4. a 5. ročníku seznamují s novou oblastí výuky – s programováním. Na robůtky VEX, které naše škola zakoupila, a na práci s nimi, byl zaměřen projektový den. Při něm žáci s chutí a elánem experimentovali, bádali a ve skupinkách řešili nejrůznější úkoly.

Cílem projektového dne bylo prohlubování digitálních kompetencí, které žáci jistě využijí při svých budoucích povoláních.

PROSINEC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Prosinec je pro děti plný očekávání na Ježíška? 🎄🌟
Přijde i k nám do ŠD? 🤗 Družinu jsme si vánočně nazdobili a snažili jsme si čekání zkrátit tvořením, hraním a soutěžemi. A Ježíšek přišel i k nám ! Zazpívali jsme si koledy, občerstvili se cukrovím ( děkujeme maminkám) a punčem.

VÍCE FOTO