DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Letos jsme poprvé otevřeli brány školy veřejnosti, aby mohli nahlédnout do historických dokumentů, posedět v učebnách s moderním interaktivním vybavením či ochutnat svačinky připravované pro žáky MŠ. Slatinská účast byla hojná a my jsme si roli průvodců také užili.

FOTO

O výzvách RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Naši žáci v okrskovém kole recitační soutěže.
Bílovecké MonAmi, ohnisko talentů a slov, která kouzlí pouty myšlenek.
Nervozita v srdcích bije, naštěstí, přátelská podpora je lék.

Díla přednesena, kvalitní výkony, účastníkům patří naše poklony.
Obohacení rozmanitými tématy, nejlepším štěstí lepí se na paty.

Náročné – stát se příběhem, hercem, nevyšlo nám to… Příště se hecnem!

VYNÁŠENÍ MORENY

Mezi pravidelné společné akce dětí z MŠ a žáků ze ZŠ patří vynášení Moreny, kterou letos vyrobili žáci 4. a 5. ročníku s paní uč. Urbánkovou. Paní zimu jsme vyhnali za doprovodu básní, písní a hrkadel. Jaro přivítali a odemkli. Už se na něho všichni těšíme !

FOTO