ŘÍJEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 😉🌞🍁🍂

Téma podzimu nás provázelo ve ŠD po celý měsíc. Od výzdoby třídy, tvoření z listů a přírodnin, tak aktivit na školní zahradě. Velmi milá byla i beseda s myslivkyní a Halloweenská družina se soutěžemi.

VICE FOTO