PROSINEC V 5. TŘÍDĚ

Naši páťáci navštívili Muzeum v Příboře, kde dojeli vlakem za vánočním programem. 🎄❄️ Využili i krásné sněhové podmínky na procházce v přírodě kolem Slatiny. A připravili cca 100 vánočních přání pro seniory Slatiny a Nového Světa, které jim osobně roznesli do jejich domovů. I my děkujeme za doručené vánoční přání od paní Miluše Kotalové. 🥰
FOTO

VÁNOCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Dnes proběhly VÁNOCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 🎄❄️, které byly tolik očekávané 😀. Děti psaly dopis Ježíškovi, který je vyslyšel a po několika dnech jim dopis za oknem odnesl. 🥳😳Prozradím Vám, že Ježíšek do školní družiny přišel a donesl dětem deskové a kreativní hry. Ale ještě před samotným rozdáváním dárků, proběhly vánoční hry a zpívání koled spolu s páťáky. 🎼🎤🎸
Chtěla bych rodičům poděkovat za vánoční cukroví a za podporu v nákupu vánočních taštiček s výrobky dětí. 🎄👏🎁
Přeji všem pohodové Vánoce a v novém roce zdraví a štěstí.
Za ŠD Martina Hrabovská

 VÍCE FOTO

PROSINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ani jsme se nenadáli a přesunuli jsme se do adventního času – času pohádek. Abychom si připomněli vánoční tradice a pohádky, vyzdobili jsme si třídu a navodili vánoční, pohádkovou atmosféru.
Na začátku měsíce jsme si zaskotačili při „čertím zlobení”, přinesli jsme si „barborku”, navštívili jsme muzeum v Příboře s programem „Vánoce starých časů”.
Celý prosinec jsme si povídali o vánocích, vánočních tradicích – děti zdobily stromeček, pekly cukroví, poslouchaly pohádky a vánoční koledy. Některé koledy jsme se také naučili. Užili jsme si trochu sněhu.
Předvánoční čas jsme zakončili promítáním vánoční pohádky v místním kině a dopoledním „štědrým dnem” u stromečku. Každé dítě zde nalezlo také balíček s drobným dárečkem a dobrotami.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese. Společně jsme jim zanesli suchý chleba, kaštany a jablíčka.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům a přátelům školy za pomoc, podporu a toleranci při vytváření klidného a harmonického prostředí pro naše nejmenší.

Přejeme všem krásné a pokojné Vánoce, v novém roce roce plno zdraví, elánu a optimismu.


Více foto

LISTOPAD V MŠ

Podzim byl v plné kráse. Jak jsme si ho užili? Děti byly vedeny k tomu, aby si uvědomily, že příroda se mění a vyvíjí. Naučily se pojmenovat charakteristické znaky podzimu, podzimního počasí, učily se poznávat a pojmenovat podzimní plody. V pestrobarevné přírodě si děti zopakovaly základní i doplňkové barvy, které díky své fantazii vyjádřily při výtvarných činnostech. Konec měsíce patřil času kouzel a světýlek.

Během barevného měsíce listopadu jsme s dětmi prozkoumali okolí Slatiny, byli jsme pozorovat zvířata v lese, hledali jsme krmítka, krmelce, myslivecké posedy. Sbírali jsme přírodniny, se kterými jsme pak v MŠ tvořili.

FOTO