OZNÁMENÍ

Oznamujeme, že z organizačních důvodů (nemoc pedagogů) bude ve čtvrtek a pátek tj. 24.- 25. 3. 2022 omezen provoz školní družiny do 15.00. hod.
Děkujeme za pochopení.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ

Zveme rodiče a děti, které budou od 1. 9. 2022 nastupovat do ZŠ Slatina na Den otevřených dveří. Ten se bude konat 7. dubna 2022 v 9:00 hod. v ZŠ Slatina.
Děti z mateřské školy půjdou navštívit 1. třídu s paní učitelkou z MŠ.

ÚNOR V MATEŘSKÉ ŠKOLE

I když sněhu v únoru moc nebylo, přesto jsme celý měsíc zaměřili na zimu a na její charakteristické znaky. Seznámili jsme se s vlastnostmi sněhu, se zimními sporty, přiblížili jsme si ZOH. Snažili jsme se vnímat zimu všemi smysly 😀. Užili jsme si karneval v maskách, povídali jsme si o pohádkách, dobru a zlu. Užívali jsme si klidu a míru, kterého si hlavně v současné době velmi vážíme a ceníme 💕💞.

Další foto