Uzavření MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího nařízení a to do 11. dubna. Prodlužuje se tedy dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu – všechny MŠ zůstávají uzavřeny.

Distanční vzdělávání: MŠ bude nadále poskytovat našim předškoláčkům vzdělávání distančním způsobem.

Úplata za předškolní vzdělávání (školné): úplata za měsíc březen bude všem, kteří jsou plátci úplaty prominuta.

Další informace ohledně provozu MŠ budeme zveřejňovat postupně dle toho, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace a dle informací zřizovatele a MŠMT.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Slatina pro školní rok 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Slatina, příspěvková organizace

vyhlašuje

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

od 12. dubna 2021 od 30. dubna 2021

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí.

Těšíme se na Vás.

Veškeré informace k zápisu dětí do 1. třídy najdete v následujících dokumentech:

Postup zápisu – ZDE

ŽÁDOST o přijetí dítěte k povinné školní docházce

ZÁPISNÍ LÍSTEK  pro školní rok 2021/2022

 

Uzavření mateřské školy

Podle nového opatření, které je platné od 1. března 2021, se uzavírá také školka ve Slatině. Předškolní děti, které mají povinnou docházku přecházejí na distanční výuku, o které bude rodiče podrobně informovat vedoucí učitelka e-mailem. Jarní prázdniny budou od 8. 3. do 14. 3. 2021, v tomto týdnu výuka probíhat nebude.
Mgr. Michaela Zezulová, ředitelka ZŠ a MŠ Slatina

Uzavření základní a mateřské školy

UZAVŘENÍ ZŠ A MŠ

Podle nového opatření, které je platné od 1. března 2021, se uzavírá také naše škola a školka ve Slatině. Všichni žáci přechází na distanční výuku, o které je bude podrobně informovat třídní učitelka e-mailem. Jarní prázdniny budou od 8. 3. do 14. 3. 2021, v tomto týdnu výuka probíhat nebude. Platí také pro mateřskou školu.

                                                    Mgr. Michaela Zezulová, ředitelka ZŠ a MŠ Slatina