LISTOPAD V MŠ

Podzim byl v plné kráse. Jak jsme si ho užili? Děti byly vedeny k tomu, aby si uvědomily, že příroda se mění a vyvíjí. Naučily se pojmenovat charakteristické znaky podzimu, podzimního počasí, učily se poznávat a pojmenovat podzimní plody. V pestrobarevné přírodě si děti zopakovaly základní i doplňkové barvy, které díky své fantazii vyjádřily při výtvarných činnostech. Konec měsíce patřil času kouzel a světýlek.

Během barevného měsíce listopadu jsme s dětmi prozkoumali okolí Slatiny, byli jsme pozorovat zvířata v lese, hledali jsme krmítka, krmelce, myslivecké posedy. Sbírali jsme přírodniny, se kterými jsme pak v MŠ tvořili.

FOTO