LEDEN V MŠ

Vánoce utekly jako voda a je tady nový rok. Přivítali jsme ho povídáním o Vánocích, dárečcích, o společně strávených chvílích s rodinou. Zavzpomínali jsme, jak jsme se cítili, co se nám líbilo, kdo do naší rodiny patří, jaké má povinnosti či úlohu v rodině. Povídali jsme si o Třech králích – seznámili jsme děti s tradicí Tří králů a rozšířili jsme tak dětem obzory o lidové tradice a zvyky. Povídali jsme si o povoláních, profesích dospělých, které nás obklopují. Děti si osvojovaly schopnost sebeovládání a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností spojených s profesemi. Závěr ledna patřil získávání nových poznatků o jiných částech světa – o severním pólu, o Grónsku. Našim cílem bylo, aby měly děti elementární poznatky o světě lidí, kultuře, přírodě, poznávat severní zvířata, pochopit změny podnebí – proč se u nás střídá období a na Severním pólu ne.

FOTO ZDE: