DĚTSKÝ DEN V MŠ

Pro děti z MŠ jsme připravili soutěže na Novém Světě, kde jsme společně dorazili v dopoledních hodinách. Děti si užily jiné prostředí, prolézačky, protáhly si tělíčka. Moc jsme si to užili.

FOTO Z DĚTSKÉHO DNE