NÁVŠTĚVA KOSTELA

Tři králové přišli k nám… Děti z mateřské školy a základní školy navštívily místní kostel, kde si prohlédly jesličky, kostel i místo, kde se hraje na varhany.


FOTO