MATEŘSKÁ ŠKOLA – BESÍDKA PRO BABIČKY K MDŽ

Děti z MŠ pozvaly své babičky na besídku u příležitosti MDŽ. Vlastnoručně upečeným perníkem chtěly poděkovat babičkám za jejich lásku, obětavost a pomoc při jejich výchově. Vše bedlivým okem sledovaly také maminky, které nechtěly o besídku přijít.

FOTO