DĚTSKÝ DEN V MŠ

MDD jsme s dětmi z MŠ oslavili hledáním pokladu. Po cestě na Nový Svět děti společně s pirátem Bartolomějem plnily úkoly a pomáhaly mu tak najít zbytek posádky Černé Perly. Na závěr samozřejmě nechybělo hledání zlatého pokladu, o který se děti spravedlivě rozdělily a malé občerstvení v podobě malinovky a lahodného nanuku.

Více foto