UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Naši prvňáci mají 1. ročník za sebou. Toto letí !
Přejeme všem dětem i rodičům pěkné léto!