NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJEN

Paní ředitelka a pan starosta přivítali nové děti do 1. třídy. Ať se jim daří!