ADVENTNÍ SETKÁNÍ

Adventní setkání bylo milým zastavením se v čase předvánočního shonu, ke kterému žáci přispěli pěveckým vystoupením pod vedením pana učitele.
Děti školní družiny měly velkou radost, že se jejich výrobky líbily, což svědčilo o vykoupení skoro celého stánku.
Děkujeme rodičům a známým za pomoc s organizací a podporou žáků.

FOTO Z AKCE