ZŠ – INFORMATIKA

V rámci předmětu Informatika se žáci 4. a 5. ročníku seznamují s novou oblastí výuky – s programováním. Na robůtky VEX, které naše škola zakoupila, a na práci s nimi, byl zaměřen projektový den. Při něm žáci s chutí a elánem experimentovali, bádali a ve skupinkách řešili nejrůznější úkoly.

Cílem projektového dne bylo prohlubování digitálních kompetencí, které žáci jistě využijí při svých budoucích povoláních.