DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Zaměstnanci základní a mateřské školy připravili pro děti, rodiče i širokou veřejnost bohatý program s názvem „Babiččiny pohádky“. Občerstvení i krásná tombola byla příjemným obohacením celé akce. Děkujeme všem rodičům za krásné dárečky do tomboly, všem účinkujícími i ostatním pořadatelům za zdárný průběh akce.

Foto