VYNÁŠENÍ MORENY

Mezi pravidelné společné akce dětí z MŠ a žáků ze ZŠ patří vynášení Moreny, kterou letos vyrobili žáci 4. a 5. ročníku s paní uč. Urbánkovou. Paní zimu jsme vyhnali za doprovodu básní, písní a hrkadel. Jaro přivítali a odemkli. Už se na něho všichni těšíme !

FOTO