BŘEZEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V tomto měsíci jsme se věnovali nejen jarní výzdobě školní družiny, ale i tématu masopustu a MDŽ.

FOTO