PREVENTIVNÍ PROGRAM – HASÍK V ZŠ

Opět nás navštívili profesionální hasiči, abychom si připomněli důležitost požární prevence a ochrany.

FOTO