Uzavření základní a mateřské školy

UZAVŘENÍ ZŠ A MŠ

Podle nového opatření, které je platné od 1. března 2021, se uzavírá také naše škola a školka ve Slatině. Všichni žáci přechází na distanční výuku, o které je bude podrobně informovat třídní učitelka e-mailem. Jarní prázdniny budou od 8. 3. do 14. 3. 2021, v tomto týdnu výuka probíhat nebude. Platí také pro mateřskou školu.

                                                    Mgr. Michaela Zezulová, ředitelka ZŠ a MŠ Slatina

Adventní čas

V MŠ a v ZŠ máme i letos před Vánoci spoustu práce. Napéct cukroví, vyrobit svícny, udělat přáníčka pro seniory obce a další tvoření v podobě dárečků. V MŠ se už na Vánoce moc těšíme. Proč si neupéct vlastní cukrovíčko? Takové tam máme šikulky. A děti ze školy si musely první sníh pořádně užít.

Další fotografie ZDE

Čertovská škola i školička

Dnes nám to tu opravdu žije!!! Přišla nás navštívit andílková Michaela, klidná paní Lucie, která nás očistila od všech hříchů, dýdžej lucifer Martin a čertice Martina, u které musela proběhnout kontrola všech čertíků, zda mají blechy v kožichu, pořádnou oháňku a špičaté rohy. Naši malí čertíci dnes ve školce soutěžili, tančili. Celý den měli výborné menu od paní vedoucí kuchyně Evy a paní kuchařky Ivony a jako bonus dostali perníčky napečené od Karolínky a Eli pod dohledem maminky Hely Hrabovské. Také moc děkujeme rodině Honových za darování adventních kalendářů pro děti celé ZŠ.

Ostatní fotografie můžete najít ZDE

 

Stolní fotbálek

Ve škole máme nový fotbálek, který hrají nejen kluci. Každou přestávku je o něj boj. Fotbálek byl zakoupen ze sponzorského daru. Moc děkujeme.

Nové knihy pro děti od paní spisovatelky

V měsíci listopadu měla navštívit naši školní družinu autorka dětských knih, paní Zuzana Pospíšilová. Bohužel, teď beseda vzhledem k situaci nevyšla, ale paní Zuzka nám zaslala své nové knihy, které určitě v družině přečteme a pak si je dáme do školní knihovny. Moc děkujeme a budeme se těšit snad brzy na osobní setkání.

Výuka na naší škole v novém roce

Výuka od 4. 1. 2021 se na naší škole nemění.

I v 5. stupni PSA se všichni žáci v naší škole učí prezenčně.

Školní družina ve stejném režimu jako před vánočními prázdninami.

 

Mgr. Michaela Zezulová, ředitelka školy

Informace k provozu školy

Informace k provozu základní školy od 18. listopadu 2020

Od středy 18. listopadu 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol. Přítomnost žáků vyšších ročníků prvního stupně je možná za předpokladu, že jsou v letošním roce zařazeni do třídy společně se žáky 1. a 2. ročníku.

Naše škola podle pokynů MŠMT bude všechny žáky vyučovat prezenčně /tj. osobní přítomnost žáků na výuce/.

Poslední den distanční výuky bude 16. listopadu 2020.

Provoz školy /vychází z Metodiky MŠMT a Metodiky Ministerstva zdravotnictví/

Z důvodu dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy, není možno míchat žáky různých tříd ve výuce ani ve školní družině.

Z tohoto důvodu je změna v organizaci výuky:

1. a 3. ROČNÍK

příchod žáků od 7:30 do 7:40

začátek vyučování v 7:45

konec 4. vyučovací hodiny v 11:30

oběd od 11:30 do 11:50

Školní družina pro 1. a 3. ročník:

ranní provoz  6:45 – 7:30

odpolední provoz  11:50 – 16:00

2. a 4. ROČNÍK

příchod žáků od 7:45 do 7:55

začátek vyučování v 8:00

konec 4. vyučovací hodiny v 11:45

oběd od 11:50 do 12:10

 Školní družina pro 2. a 4. ročník

ranní provoz  6:45 – 7:45

odpolední provoz 12:10 – 14:00

 

Hygienická pravidla pro všechny žáky:

Žáci jsou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku /ochranný prostředek dýchacích cest/. Podle Metodiky se nikdo ve škole nesmí pohybovat bez roušky, proto doporučujeme rodičům, aby žáci měli nejméně 2 náhradní roušky zabalené v sáčku v aktovce.

Změna rozvrhu hodin jednotlivých ročníků bude sdělena třídními učiteli na mail rodičům.

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele.

Mgr. Michaela Zezulová

Uzavření mateřské školy

Z důvodu malého počtu přítomných dětí v mateřské školce, jsem se souhlasem zřizovatele rozhodla o uzavření provozu mateřské školy ve dnech:

27. 10., 29. – 30. 10. 2020

Rodiče dětí, které nenastoupí 2. listopadu 2020 do školky, žádám, aby tuto skutečnost nahlásili co nejdříve. Děkuji.

Mgr. Michaela Zezulová
ředitelka školy

Informace k OČR

Rodiče, kteří potřebují potvrzení pro zaměstnavatele, že pečují o své dítě z důvodu uzavření škol, si tiskopis vyřizují sami. Škola žádné potvrzení nevystavuje.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Tiskopis je možné si vyplnit na portále ČSSZ:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

Mgr. Michaela Zezulová, ředitelka školy