DEN MATEK

Všem maminkám a babičkám přišly poděkovat děti zdejší základní a mateřské školy pásmem básní, písní i tancem. Kolektiv školy se připojuje k dětem a přeje všem maminkám i babičkám pevné zdraví.

VÍCE FOTO

DUBEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V dubnu jsme se ve ŠD věnovali Velikonočnímu svátku včetně tvoření k tématu. Nezapomněli jsme si připomenout Den Země 🌏, který jsme měli v rámci projektového odpoledne po obci. K dubnovým tradicím patří i Pálení čarodějnic 🔥🧙🧛‍♂️. Podnikli jsme Slet čarodějů a čarodějnic na školní zahradě, kde nás čekala čarodějnická stezka se kterou nám pomohli starší spolužáci a paní Jolana s p. uč. Terezou. Děkujeme.

Více fotografií ZDE

MATEŘSKÁ ŠKOLA V MĚSÍCI DUBNU

Měsíc duben byl plný aktivit a zážitků. Prožili jsme akční dopoledne s PČR, navštívili jsme s předškoláky 1. třídu, nakoukli jsme do prostor farmy Dobosz ve Staré Vsi. Velikonoce jsme obohatili návštěvou Muzea v Příboře s programem „Velikonoce za starých časů”, kulturu jsme rozšířili o představení v loutkovém divadle „Jak šlo vejce na vandr” a celý měsíc jsme zakončili polodenním výletem do lesa. Bohatý přehled fotografií z akcí shlédněte ZDE.

ÚNOR V MATEŘSKÉ ŠKOLE

I když sněhu v únoru moc nebylo, přesto jsme celý měsíc zaměřili na zimu a na její charakteristické znaky. Seznámili jsme se s vlastnostmi sněhu, se zimními sporty, přiblížili jsme si ZOH. Snažili jsme se vnímat zimu všemi smysly 😀. Užili jsme si karneval v maskách, povídali jsme si o pohádkách, dobru a zlu. Užívali jsme si klidu a míru, kterého si hlavně v současné době velmi vážíme a ceníme 💕💞.

Další foto