Informace k provozu školy

Informace k provozu základní školy od 18. listopadu 2020

Od středy 18. listopadu 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol. Přítomnost žáků vyšších ročníků prvního stupně je možná za předpokladu, že jsou v letošním roce zařazeni do třídy společně se žáky 1. a 2. ročníku.

Naše škola podle pokynů MŠMT bude všechny žáky vyučovat prezenčně /tj. osobní přítomnost žáků na výuce/.

Poslední den distanční výuky bude 16. listopadu 2020.

Provoz školy /vychází z Metodiky MŠMT a Metodiky Ministerstva zdravotnictví/

Z důvodu dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy, není možno míchat žáky různých tříd ve výuce ani ve školní družině.

Z tohoto důvodu je změna v organizaci výuky:

1. a 3. ROČNÍK

příchod žáků od 7:30 do 7:40

začátek vyučování v 7:45

konec 4. vyučovací hodiny v 11:30

oběd od 11:30 do 11:50

Školní družina pro 1. a 3. ročník:

ranní provoz  6:45 – 7:30

odpolední provoz  11:50 – 16:00

2. a 4. ROČNÍK

příchod žáků od 7:45 do 7:55

začátek vyučování v 8:00

konec 4. vyučovací hodiny v 11:45

oběd od 11:50 do 12:10

 Školní družina pro 2. a 4. ročník

ranní provoz  6:45 – 7:45

odpolední provoz 12:10 – 14:00

 

Hygienická pravidla pro všechny žáky:

Žáci jsou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku /ochranný prostředek dýchacích cest/. Podle Metodiky se nikdo ve škole nesmí pohybovat bez roušky, proto doporučujeme rodičům, aby žáci měli nejméně 2 náhradní roušky zabalené v sáčku v aktovce.

Změna rozvrhu hodin jednotlivých ročníků bude sdělena třídními učiteli na mail rodičům.

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele.

Mgr. Michaela Zezulová

Uzavření mateřské školy

Z důvodu malého počtu přítomných dětí v mateřské školce, jsem se souhlasem zřizovatele rozhodla o uzavření provozu mateřské školy ve dnech:

27. 10., 29. – 30. 10. 2020

Rodiče dětí, které nenastoupí 2. listopadu 2020 do školky, žádám, aby tuto skutečnost nahlásili co nejdříve. Děkuji.

Mgr. Michaela Zezulová
ředitelka školy

Informace k OČR

Rodiče, kteří potřebují potvrzení pro zaměstnavatele, že pečují o své dítě z důvodu uzavření škol, si tiskopis vyřizují sami. Škola žádné potvrzení nevystavuje.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Tiskopis je možné si vyplnit na portále ČSSZ:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

Mgr. Michaela Zezulová, ředitelka školy

DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče,
z médií již víte, podle usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 do 1. listopadu 2020
– pro mateřské školy se stávající režim nemění
– u I. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

To znamená, že od středy 14. 10. 2020 přechází i naše škola na distanční formu výuky, která je od letošního školního roku povinná.

Již na jaře jsme model on-line výuky zkoušeli přes aplikaci G-Suite, pod doménou naší školy. Dnes jsme překontrolovali přihlášení všech žáků a byli jsme úspěšní /bez prvňáčků/.
Podle posledních zpráv budou školy uzavřeny do 23. 10. 2020.
Podzimní prázdniny potrvají od 26. – 30. 10. 2020. V pondělí 2. 11. 2020 bychom měli nastoupit do školy na prezenční výuku.

Podrobné informace k on-line výuce dostanete na mail od svých třídních učitelek.
Věřím, že následující náročné dny spolu zvládneme a brzy se uvidíme osobně.

Mgr. Michaela Zezulová, ředitelka ZŠ

Omezení ve výuce, kroužky

Milí rodiče,
určitě sledujete aktuální dění ohledně epidemiologické situace v naší zemi.
Mimořádné opatření, které vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě, nám nařizuje vyučovat hudební výchovu bez zpěvu. Žádná jiná omezení ani ve sportovních aktivitách nemáme.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodla neomezovat kroužky naší školy. Jen prosím rodiče žáků, kteří budou navštěvovat pohybový kroužek v pondělí odpoledne, aby na své děti čekali před vchodem do tělocvičny.

Mgr. Michaela Zezulová
ředitelka školy

!!! OD ČTVRTKA OPĚT ROUŠKY !!!

Milí rodiče,
z důvodu zhoršující se epidemiologické situace je nařízeno od čtvrtka 10. 9. 2020 nosit ve společných prostorách budovy školy a školky ochranu úst a nosu.
Z tohoto důvodu je potřeba, aby každý žák měl ochranu dýchacích cest –
roušku, respirátor atd. Nejlépe dvě, uloženy v igelitovém sáčku.
Před vstupem do školy si každý žák roušku nasadí. Dále bude jednat podle
doporučení personálu. Ve třídách nejsou roušky povinné!!!
V MŠ děti roušky nosit nemusí. Rodiče před vstupem do školky si roušku nasadí.
Prosíme rodiče o dodržování 2 m odstupů.
Třídní schůzky v MŠ i ZŠ proběhnou na zahradě.

Mgr. Michaela Zezulová, ředitelka školy