BŘEZEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

CO SE DĚLO V BŘEZNU V MATEŘSKÉ ŠKOLE?
Bavili jsme se o začínajícím jaru, o vesnici, ve které bydlíme, o dopravních prostředcích. Zažili jsme úžasný den se včelařem a včeličkami. Připravovali jsme se na zápis do ZŠ a opakovali jsme si barvičky a tvary kolem nás 😀.

Více foto z aktivit