BŘEZEN V DRUŽINĚ

Měsíc březen jsme začali ve ŠD 🤹Maškarním rejem. Během celého měsíce jsme prošli bohatými aktivitami, které děti moc bavily a ve kterých byly moc šikovné. Na závěr jsme si užili Noc s Andersenem. Podívejte se na:  Foto z aktivit